NJOFTIME

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2024, me propozim të Ministrit të Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

10.06.2024

#openakte

#sipërmarrja #klimaebiznesit

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2024, me propozim të Ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

03.06.2024

#openakte

#pushtetivendor

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2024, me propozim të Ministrit të Financave, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

27.05.2024

#openakte

#financat

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2024, me propozim të Ministrit të Drejtësisë, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

20.05.2024

#openakte

#drejtësia

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2024, me propozim të Ministrit të Brendshëm, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

13.05.2024

#openakte

#punëtebrendshme

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2024, me propozim të Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

06.05.2024

#openakte

#bujqësia #zhvillimirural

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2024, me propozim të Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

29.04.2024

#openakte

#evropa #punëtejashtme

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2024, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

22.04.2024

#openakte

#mbrojtja

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2024, me propozim të Ministrit të Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

15.04.2024

#openakte

#sipërmarrja #klimaebiznesit

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2024, me propozim të Ministrit të Shtetit dhe Kryenegociatorit, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

08.04.2024

#openakte

#integrimi #negociatat

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2024, me propozim të Ministrit të Drejtësisë, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

01.04.2024

#openakte

#drejtësia

Publikime të Reja

Lista e plotë e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

25.03.2024

#openakte

#mbrojtja

Publikime të Reja

Lista e plotë e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

18.03.2024

#openakte

#bujqësia #zhvillimirural

Publikime të Reja

Lista e plotë e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

11.03.2024

#openakte

#evropa #punëtejashtme

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2024, me propozim të Ministrit të Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

04.03.2024

#openakte

#administratapublike #antikorrupsioni

Publikime të Reja

Lista e plotë e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes / Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

27.02.2024

#openakte

#sipërmarrja #klimaebiznesit

Publikime të Reja

Lista e plotë e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Brendshëm, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

26.02.2024

#openakte

#punëtebrendshme

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

19.02.2024

#openakte

#mbrojtja

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Zëvendëskryeministrit, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

12.02.2024

#openakte

#administratapublike

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

05.02.2024

#openakte

#pushtetivendor

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Drejtësisë, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

29.01.2024

#openakte

#drejtësia

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Brendshëm, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

22.01.2024

#openakte

#punëtebrendshme

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Shtetit dhe Kryenegociatorit, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

15.01.2024

#openakte

#integrimi #negociatat

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

11.12.2023

#openakte

#mbrojtja

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

04.12.2023

#openakte

#evropa #punëtejashtme

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Kulturës, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

27.11.2023

#openakte

#kultura

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative (pjesa II), të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Brendshëm, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

20.11.2023

#openakte

#punëtebrendshme

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative (pjesa I), të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Brendshëm, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

13.11.2023

#openakte

#punëtebrendshme

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative (pjesa II), të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

06.11.2023

#openakte

#financat #ekonomia

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative (pjesa I), të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

30.10.2023

#openakte

#financat #ekonomia

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

23.10.2023

#openakte

#bujqësia #zhvillimirural

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Drejtësisë, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

16.10.2023

#openakte

#drejtësia

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

09.10.2023

#openakte

#mbrojtja

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

02.10.2023

#openakte

#arsimi #sporti

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

25.09.2023

#openakte

#evropa #punëtejashtme

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Zëvendëskryeministrit, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

18.09.2023

#openakte

#administratapublike

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

11.09.2023

#openakte

#financat #ekonomia

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Kulturës, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

04.09.2023

#openakte

#kultura

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

28.08.2023

#openakte

#mbrojtja

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Drejtësisë, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

21.08.2023

#openakte

#drejtësia

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

14.08.2023

#openakte

#arsimi #sporti

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

07.08.2023

#openakte

#financat #ekonomia

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

31.07.2023

#openakte

#evropa #punëtejashtme

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

24.07.2023

#openakte

#bujqësia #zhvillimirural

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Drejtësisë, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

17.07.2023

#openakte

#drejtësia

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Brendshëm, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

10.07.2023

#openakte

#punëtebrendshme

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

03.07.2023

#openakte

#financat #ekonomia

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

26.06.2023

#openakte

#bujqësia #zhvillimirural

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

19.06.2023

#openakte

#evropa #punëtejashtme

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Kulturës, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

12.06.2023

#openakte

#kultura

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

05.06.2023

#openakte

#turizmi #mjedisi

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Drejtësisë, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

29.05.2023

#openakte

#drejtësia

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

23.05.2023

#openakte

#arsimi #sporti

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

15.05.2023

#openakte

#mbrojtja

Publikime të RejA

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

09.05.2023

#openakte

#financat #ekonomia

Ndërfaqe e Re, Mision i Njëjtë

Open Akte ka përditësuar ndërfaqen për të bërë më të lehtë përdorimin e databazës nga pajisje të ndryshme elektronike. Tashmë, ofrojmë më shumë informacion.

01.05.2023

#openakte

#transparenca

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

26.04.2023

#openakte

#arsimi #sporti

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

18.04.2023

#openakte

#mbrojtja

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

11.04.2023 

#openakte

#financat #ekonomia

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

04.04.2023

#openakte

#turizmi #mjedisi

Publikime të Reja

Lista e përditësuar e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

29.03.2023

#openakte

#mbrojtja

Publikime të Reja

Lista e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë muajit janar 2023, me propozim të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

20.03.2023

#openakte

#financat #ekonomia

Publikime të Reja

Lista e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë muajit janar 2023, me propozim të Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

08.03.2023

#openakte

#evropa #punëtejashtme

Publikime të Reja

Open Akte ka nisur publikimin e relacioneve të reja të akteve normative të Këshillit të Ministrave për vitin 2023.

27.02.2023

#openakte

#2023

Publikime të Reja

Lista e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2022, me propozim të Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

21.02.2023

#openakte

#bujqësia #zhvillimirural

Publikime të Reja

Lista e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2022, me propozim të Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

13.02.2023

#openakte

#turizmi #mjedisi

Publikime të Reja

Lista e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2022, me propozim të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

09.02.2023

#openakte

#arsimi #sporti

Publikime të Reja

Lista e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2022, me propozim të Ministrit të Drejtësisë, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

06.02.2023

#openakte

#drejtësia

Publikime të Reja

Lista e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2022, me propozim të Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

26.01.2023

#openakte

#evropa #punëtejashtme

Publikime të Reja

Lista e akteve normative, të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2022, me propozim të Ministrit të Kulturës, së bashku me relacionet shpjeguese të secilit akt, është tashmë online në Open Akte.

18.01.2023

#openakte

#kultura

LinkedIn
Email

Open Akte synon të ofrojë informacion të saktë dhe cilësor. Nëse gjatë përdorimit të faqes konstatoni pasaktësi të çdo natyre, ju lutem të na kontaktoni në adresën: 

info@o-akte.com