Lista e akteve normative të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2024, me propozim të Ministrit të Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin

63 / 2024

Për hapjen e procedurës së pranimit të drejtpërdrejtë në TND edhe për kandidatë të tjerë jashtë shërbimit civil dhe për përdorimin e procedurës së pranimit të drejtpërdrejtë në TND për vitin 2024

62 / 2024

“Për planin vjetor të pranimit, për vitin 2024, në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil”

LinkedIn
Email

Open Akte synon të ofrojë informacion të saktë dhe cilësor. Nëse gjatë përdorimit të faqes konstatoni pasaktësi të çdo natyre, ju lutem të na kontaktoni në adresën: 

info@o-akte.com