Ligje: 2024

Për të shfletuar listën e Ligjeve të miratuara nga Kuvendi për vitin 2024, së bashku me dokumentet shpjeguese përkatëse, përzgjidhni organin propozues të aktit.

LinkedIn
Email

Open Akte synon të ofrojë informacion të saktë dhe cilësor. Nëse gjatë përdorimit të faqes konstatoni pasaktësi të çdo natyre, ju lutem të na kontaktoni në adresën: 

info@o-akte.com