Lista e akteve normative të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor

638 / 2023

Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023, miratuar për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, për Bashkinë Pogradec, për financimin e tarfës së pjesëmarrjes për organizimin e aktivitetit ndërkombëtar "Kampionati Botëror i Formula 1 H2O"

LinkedIn
Email

Open Akte synon të ofrojë informacion të saktë dhe cilësor. Nëse gjatë përdorimit të faqes konstatoni pasaktësi të çdo natyre, ju lutem të na kontaktoni në adresën: 

info@o-akte.com